Διεύθυνση : Ξενοφώντος & Περικλέους
Τηλέφωνο : 210 8951830
e-mail : mail@1gym-voulas.att.sch.gr